Reikalavimai užsieniečiams norintiems prieglobsčio Lietuvoje

Reikalavimai užsieniečiams norintiems prieglobsčio Lietuvoje (27)

Europos Sąjungos valstybės narės pilietis gali būti neįleidžiamas į Lietuvos Respubliką dėl dviejų priežasčių: jeigu jis neturi galiojančio kelionės dokumento (paso, tapatybės kortelė) arba jeigu jo buvimas kelią realią grėsmę valstybės saugumui, viešajai tvarkai arba žmonių sveikatai. Tačiau Europos Sąjungos valstybės narių piliečiams nėra taikomi tokie reikalavimai, kaip pragyvenimo lėšos Lietuvos Respublikoje ir sveikatos draudimo turėjimas. Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, ketinantis gyventi Lietuvos Respublikoje privalo gauti ne laikiną leidimą, bet taip vadinama Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi, kuris paprastai išduodamas iki 5 metų, išskyrus kai Europos Sąjungos valstybės narės pilietis atvyksta į Lietuvą studijuoti ar kelti kvalifikaciją – tuomet leidimas išduodamas vieneriems metams. Tačiau tam tikrais atvejais Europos Sąjungos valstybės narės pilietis neprivalo turėti Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą, kai atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti pagal darbo sutartį arba ketinantis užsiimti teisėta veikla, teikti paslaugas arba gauti paslaugas. Europos Sąjungos valstybės narės piliečio prašymas dėl tokio leidimo turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.
Sprendimą dėl Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimo gyventi priima ir Europos Bendrijų leidimus gyventi jiems išduoda, pratęsia bei panaikina Vidaus reikalų ministro įgaliotos institucijos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka.
Įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustato, kad Europos Sąjungos valstybės narės pilietis turi teisę gauti Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi, jeigu jis ketina:
1. Dirbti Lietuvos Respublikoje;
2. Užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje;
3. Teikti paslaugas Lietuvos Respublikoje;
4. Gauti paslaugų Lietuvos Respublikoje;
5. Gyventi Lietuvos Respublikoje, turėdamas teisėtą pragyvenimo šaltinį;
6. Įgyti išsilavinimą, mokytis švietimo įstaigoje, stažuoti, kelti kvalifikaciją, dalyvauti profesiniuose mokymuose;
7. Gyventi su šeima.

Pirma dalis – Pradžia.

Trylikta dalis.

Dvidešimt šešta dalis.