Užsienio piliečių įdarbinimo Lietuvoje ypatumai

Užsienio piliečių įdarbinimo Lietuvoje ypatumai (31)

Užsieniečio prašymas išduoti leidimą dirbti turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo gavimo Lietuvos darbo biržoje dienos. Leidimą dirbti užsienietis privalo gauti iki atvykimo į Lietuvos Respubliką. Leidimas dirbti užsieniečiui išduodamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius. Šis dokumentas užsieniečiui gali būti išduodamas, jeigu Lietuvoje nėra specialisto, atitinkančio darbdavio keliamus kvalifikacinius reikalavimus. Leidimas dirbti užsieniečiui išduodamas iki 2 metų, nurodant darbą (pareigas) ir įmonę, įstaigą ar organizaciją, kurioje užsienietis dirbs.
Užsieniečiui, kuris atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti sezoninių darbų, leidimas dirbti išduodamas iki 6 mėnesių per vienerius metus, skaičiuojant nuo pirmosios atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos. Užsieniečiui, kuris atvyksta dirbti į Lietuvos Respubliką kaip stažuotojas ar praktikantas, leidimas dirbti išduodamas vieneriems metams, jo galiojimas gali būti pratęsiamas išimtiniais atvejais, kai stažuotės ar praktikos laikotarpis yra ilgesnis negu vieneri metai ir tai būtina atitinkamos srities kvalifikacijai įgyti.
Užsienietis gali įsidarbinti Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį arba, kai jo nuolatinė darbo vieta yra užsienyje, gali būti atsiųstas laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką.
Užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už tokį patį darbą dirbančio Lietuvos Respublikos gyventojo.
Leidimas dirbti užsieniečiui panaikinamas tuo atveju, jei leidimą dirbti užsienietis gavo apgaulės būdu, taip pat jei darbo sutartis nutraukiama ar nutrūksta darbo santykiai su užsienyje esančiu darbdaviu, kuris buvo atsiuntęs užsienietį laikinai.
Užsieniečių darbas Lietuvos Respublikoje laikomas neteisėtu neatsižvelgiant į tai, ar gaunama pajamų ar ne, jeigu jie dirba be leidimo dirbti ir darbo sutarties bei leidimo laikinai gyventi, kai juos būtina turėti, taip pat kai užsiima veikla, kuria užsiimti neturi leidimo, jei būtina jį turėti, ir neturi leidimo laikinai gyventi, taip pat kai mokosi švietimo įstaigoje, stažuojasi, kelia kvalifikaciją ar dalyvauja profesiniuose mokymuose be leidimo laikinai gyventi.

27 dalis.

28 dalis.

29 dalis.