Užsienio piliečių įdarbinimo vingrybės Lietuvoje

Užsienio piliečių įdarbinimo vingrybės Lietuvoje (32)

Leidimus laikinai dirbti Lietuvoje užsieniečiams išduoda Lietuvos darbo birža, atsižvelgdama į situaciją šalies darbo rinkoje, tarptautinius įsipareigojimus bei remdamasi teritorinių darbo biržų išvadomis.
Laisvos darbo vietos registruojamos teritorinėse darbo biržose, o darbdaviui pageidaujant patalpinamos į Europos darbo mobilumo portalą (EURES). Reikiamos kvalifikacijos darbuotojo paieška Lietuvoje ir ES valstybėse vykdoma mėnesį
Teritorinės darbo biržos, išnagrinėjusios užsieniečio pateiktus dokumentus bei situaciją darbo rinkoje, pateikia pasiūlymą Lietuvos darbo biržai dėl užsieniečio įdarbinimo. Lietuvos darbo birža priima galutinį sprendimą dėl leidimo dirbti užsieniečiui išdavimo.
Aptarę užsieniečių įsidarbinimo Lietuvoje teisinius aspektus galime teigti, kad mūsų šalies įstatyminė bazė yra labai paini ir sudėtinga, todėl kitos šalies piliečiui, atvykusiam į Lietuvą, suprasti kaip tinkamai pasielgti vienoje ar kitoje situacijoje (susirandant darbą) iš tiesų nėra lengva.

3.2. Tyrimo metodika

Siekiant išsiaiškinti dabartinę padėtį, susijusią su užsieniečių įdarbinimu, atlikau statistinių duomenų analizę, naudojant Lietuvos ir Klaipėdos miesto darbo biržos pateiktus duomenis bei 50 Klaipėdos miesto gyventojų buvo paprašyti užpildyti anketą, kurios pagalba norėjau sužinoti respondentų nuomonę apie užsieniečius, gyvenančius Lietuvoje ir jų teises.

3.3. Tyrimo rezultatai
3.3.1. Klaipėdos miesto darbo biržos duomenų apie užsieniečių įdarbinimą Lietuvoje analizė

Lyginant su 2003 – 2004 metais pastebima bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių įmonių plėtra. Daugiausiai bendradarbiavimo sutarčių pasirašė Lietuvos laivininkystės ir statybos įmonės su Rusijos, Ukrainos bei Baltarusijos įmonėmis. Lyginant su 2003 metais, komandiruotų užsieniečių skaičius išaugo daugiau nei dvigubai.
Iki 2005 metų lapkričio 24 d. Lietuvos darbo birža gavo 1697 prašymus įdarbinti užsieniečius (2004 m. lapkričio 24 d. gauti 975 prašymai.)
Per ataskaitinius metus (2007 m.) į darbo biržą kreipėsi 62 įmonės, kurios pateikė 1480 prašymų dėl užsieniečių įdarbinimo (žr. priedas Nr.4). Iš pateiktų prašymų dėl įdarbinimo, dauguma sudarė vyrai (99%).

29 dalis.

30 dalis.

31 dalis.